artikel

Hoe scoort uw organisatie op leiderschap?

Verandermanagement

Het uitvoeren van een leiderschapsscan kan een eerste aanzet geven tot organisatieverandering.

W. Chan Kim en Renée Mauborgne zijn strategiehoogleraren van INSEAD Blue Ocean Strategy Institute. In 2005 werd hun boek ‘Blue Ocean Strategy’ gepubliceerd en later in 43 talen vertaald. Organisaties die succesvol willen zijn met de Blue Ocean Strategie – een strategie om nieuwe markten te creëren (Blauwe Oceanen) – dienen eerst voor zichzelf duidelijkheid te scheppen over de kwaliteit van het eigen leiderschap. Leiderschapsscan

Chan Kim en Mauborgne stellen de mate waarin het management voldoet aan kwaliteitscriteria vast aan de hand van werknemerssurveys en -interviews. Doel hiervan is inzicht krijgen in hoe werknemers de wijze van leidinggeven ervaren, met welke activiteiten leiders zich bezighouden en wat dit volgens de ondervraagden toevoegt (of mogelijk afbreuk doet) aan het organisatieresultaat.
Dit levert drie grafieken op (voor het top-, midden- en lagermanagement) waarin frequenties worden afgezet tegen onderzochte activiteiten. De bedoeling van deze gegevens is dat ze intensieve organisatiebrede discussies starten over of, hoe en in welke mate managementactiviteiten verankerd zijn in de realiteit van de markt waarin de organisatie opereert. Wake-up call

Bijna altijd blijken deze discussies veel los te maken; het zijn ware wake-up calls, die de ogen openen. Zo komt uit de praktijkgevallen die Chan Kim en Mauborgne presenteren naar voren dat het middenmanagement in veel gevallen tijd verspilt aan activiteiten die weinig waarde toevoegen. Of blijkt hoe bureaucratisch in werkelijkheid met klanten wordt omgegaan.
Ook kan uit het onderzoek blijken dat het topmanagement nauwelijks toekomt aan een wezenlijke taak, namelijk het nadenken over toekomstige kansen en bedreigingen. Het uitvoeren van een leiderschapsscan kan een eerste aanzet geven tot organisatieverandering en ook tot waar het bij de Blue Ocean Strategie om te doen is: waardeverbetering van producten en diensten waardoor nieuwe markten kunnen worden veroverd.
Bron: knowledge.insead.edu Leestip
Vitale organisatiestrategie. Een ontdekkingsreis naar waarde, positie en identiteit. 
Aad Vijverberg en Raymond Opdenakker

Reageer op dit artikel