artikel

Hoe werken binnen een dolgedraaid systeem?

Verandermanagement

In Wat bezielt ons? Analyseert Lenette Schuijt (zie foto) in welke verouderde systemen we vast lijken te zitten en hoe het vooruitgangsdenken ons vasthoudt in deze structuren. Ze biedt nieuwe perspectieven en laat zien hoe ieder van ons kan bijdragen aan een nieuwe, meer humane wereld.

Hoe werken binnen een dolgedraaid systeem?

Wat bezielt ons? bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een analyse waarin Schuijt kijkt naar het kapitalisme, economisch denken, neoliberalisme, managerialisme enzovoort. Hoewel dit deel soms erg verdrietig maakt (mij in ieder geval), laat Schuijt duidelijk zien waar we vandaan komen. Hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen. En waar dat op gebaseerd is. Hoewel het boek geen dissertatie is ligt er wel het zorgvuldig onderzoek aan ten grondslag.

In deel II beschrijft Schuijt de reis van verstarring naar vitaliteit. Hier schrijft ze over de wetenschap, de zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs, de financiële sector en de overheid. De schrijfstijl wordt hier al wat lichter, er staan verhalen in van mensen die de stap gezet hebben naar nieuwe beweging. Naar ‘vitaliteit’, zoals Schuijt het noemt. In deel III wordt het perspectief beschreven met nog meer voorbeelden op het gebied van nieuw organiseren, nieuw samenwerken en nieuw leiderschap.

Schuijt heeft haar boek zorgvuldig opgebouwd tot een prettig leesbaar geheel, dat ons vele handvatten geeft om aan de slag te gaan met wat zij een perspectief noemt. Het boek nodigt uit om het in een ruk door te lezen. Maar als lezer kunt u ook alleen maar binnen uw eigen branche blijven en lezen hoe het daar gaat, en hoe het daar zou kunnen gaan.

Schuijt haalt bijzondere auteurs aan in haar boek, en treed daarmee buiten haar vakgebied van organisatiekundige. Dat is verfrissend voor de lezer.

Een tip die ze geeft op pagina 432, bijna aan het eind van het boek: ‘Als je binnen een dolgedraaid systeem werkt, is het de kunst je niet gek te laten maken. Dat doe je door een eigen invloedsgebied af te bakenen – hoe klein ook – en daarbinnen vanuit je eigen visie en passie bij te dragen aan de organisatie.’

De voorbeelden die ze noemt zijn talrijk, zoals het goede leven volgens Skidelsky en Skidelsky, of het verhaal van Finext en Meurs HRM, het voorbeeld van Knowmads, HCL Technologies. In het hoofdstuk over Nieuw Samenwerken (een van de perspectieven waar ze over schrijft) komen voorbeelden aan bod zoals Sprinboard, een netwerkorganisatie die ontstond als reactie op de beslissing van het bedrijf Johnson & Johnson in 2008 om het dochterbedrijf Cordis in Roden over te brengen naar Mexico. De activiteiten van Springboard hebben geleid tot zeven nieuwe bedrijven en honderd nieuwe arbeidsplaatsen. Het heeft zich ontwikkeld tot een bedrijvennetwerk op het gebied van de medische technologie met meer dan zestig leden uit het mkb.

Al met al een boek om te lezen, bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode, om daarna gelijk mee aan de slag te gaan in de eigen organisatie. Een absolute topper!
Recesent/bron:José W. Otte (oprichtster en eigenaar van MIZU) op Managementboek. Foto: door Chris van Beek.

Reageer op dit artikel