artikel

De soft en people skills moeten stakeholders verleiden

Verandermanagement

Leon Hielkema en Ankie Swakhoven reiken in het boek De project(ver)leider vijf krachtige verleidingstechnieken (afgekort SPOMP) aan waarmee iedere project- en change manager kan leren om stakeholders te ‘verleiden’ tot verandering. Het doel hiervan is om nog succesvollere projecten op te leveren en als professional te excelleren.

Hielkema heeft als consultant en coach vijftien jaar ervaring in het managen en beoordelen van complexe veranderingstrajecten, is bekroond auteur van managementboeken in de Verenigde Staten. Swakhoven begeleidde en managede als projectmanager vele (inter)nationale projecten. Zij is succesvol in het realiseren van een organisatie- of gedragsverandering omdat zij de stakeholder als mens centraal stelt. Hielkema en Swakhoven baseerden hun boek op de Amerikaanse bestseller ‘Strategic Project Management SPOMP’; finalist in de Best New Business Book-categorie van de USA Books Awards 2012, New England Book Festival 2012 en in de businesscategorie van de 2013 Next Generation Indie Book Awards. De ‘verleidingstechnieken’ zoals gepresenteerd in de Amerikaanse bestseller zijn in dit boek verder uitgewerkt en afgestemd op de dagelijkse praktijk van de Nederlandse project- en changemanager.

De verleidingstechnieken leren hoe je:
S met stakeholdersmanagement het politieke krachtenveld voor jou laat werken
P jouw procesplan plant op basis van communicatiemomenten
O de stuurgroep voor je laat werken door invloed te organiseren
M marketing gebruikt om jouw advies of oplossing te verkopen
P het potentieel succes van jouw project aantoont.

De mens centraal
Uniek aan dit boek is de Wikipedia-zoekmethodiek: het is zo gestructureerd dat je de leesroute in dit boek zelf kunt bepalen. Opvallend is ook dat de auteurs in dit boek uitdrukkelijk de verbinding leggen tussen marketing, psychologie, project- en changemanagement. Het gaat niet om het efficiënt plannen van het project, maar om de soft en people skills die nodig zijn om stakeholders te verleiden tot een verandering. Ofwel: hoe ‘verkoop’ je een project aan stakeholders en hoe creëer je draagvlak voor en tijdens het project in plaats van achteraf of als de oplossing al bekend is. De mens staat centraal. 
Je leert wie (S), wanneer (P) en hoe (O, M, P) je moet verleiden om een organisatie- of gedragsverandering succesvol te realiseren. Door een project te ‘SPOMPen’, worden stakeholders meer ontvankelijk voor jouw ideeën, wordt de doorlooptijd van jouw project verkort en vindt de uitvoering plaats door een meer bevlogen projectteam. Het succesvol realiseren van een organisatie- of gedragsverandering ligt binnen ieders bereik dankzij De project(ver)leider.
Meer informatie: www.deprojectverleider.nl
Bron: Leon M. Hielkema en Ankie J.A Swakhoven, De project(ver)leider: hoe je tijdens jouw project draagvlak creëert en mét stakeholders verandering succesvol implementeert.

Reageer op dit artikel