artikel

Haal meer uit uw veranderplan

Verandermanagement

Ondanks grote inspanningen kost het organisaties vaak extra veel tijd, geld en moeite om de dagelijkse werkzaamheden effectief te laten verlopen. Dat is zonde en helemaal niet nodig.

Haal meer uit uw veranderplan

In dit artikel wordt een aanpak gepresenteerd die de effectiviteit van organisaties sterk kan verbeteren. Auteur Paul van Scherpenseel baseert zich op zijn bevindingen uit een groot onderzoek naar organisatieeffectiviteit onder 262 organisaties.

Ondanks de vele inspanningen lukt het organisaties vaak slecht om het dagelijkse werk op een effectieve manier te laten verlopen. Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor. De eerste oorzaak is dat leidinggevenden niet goed weten te benoemen hoe ze de effectiviteit van een veranderplan kunnen meten. Effectiviteit is meestal geen onderwerp waarover leidinggevenden verantwoording afleggen in hun maandelijkse rapportages. De beschrijving van de effectiviteit van een veranderplan blijft daarom vaak steken in uitgesproken ambities en in algemene voorwaarden om die ambities te realiseren. Door het ontbreken van meetbare indicatoren waarmee kan worden gevolgd of de organisatie goed bezig is en het werk op een effectieve manier afhandelt, ontstaan er in de praktijk twee werkelijkheden: die zoals beschreven door een veranderplan en de dagelijkse praktijk.
De tweede oorzaak waarom veranderplannen niet het gewenste effect opleveren is omdat ze steevast uitgaan van de formele organisatie en niet van de dagelijkse praktijk. Bij het opzetten van een veranderplan, gaat men voorbij aan het feit dat medewerkers anders kijken naar de organisatie dan de leiding. Medewerkers spreken geen managerstaal. Ze denken niet in processen, maar in concrete praktijk situaties van zaken waar ze last van hebben. Hoe goed de formele afspraken ook zijn gemaakt, in de dagelijkse praktijk verloopt het werk vaker anders dan leidinggevenden denken. Miscommunicatie ligt op de loer. De verschillende werkelijkheden die hierdoor ontstaan, maken dat men in de uitvoering niet dezelfde taal spreekt – met alle negatieve gevolgen voor de onderlinge samenwerking van dien.
Lees het hele artikel uit Sigma door het hieronder gratis te downloaden.

Reageer op dit artikel