artikel

Hoshin Kanri – hoe Toyota zich voorbereidt op de lange termijn

Verandermanagement

De crisis van 2008 kwam ook bij Toyota hard aan. Het bedrijf greep de economische situatie aan voor een diepgaande zelfanalyse, die een aantal ernstige problemen blootlegde. Het antwoord: Hoshin Kanri. Met dit concept voor langetermijnplanning wil Toyota zich voorbereiden op de verre toekomst.

2008 was voor Toyota het begin van een ernstige vraaguitval. De signalen dat de recessie zich zou uitbreiden (onder andere de huizenmarkt) namen toe. Hoewel het bedrijf erin slaagde de arbeidskosten met 20% te verlagen (en ondertussen te blijven investeren in Kaizen), waren 80% van de kosten nog steeds vaste kosten. Dit percentage verlagen door het verlagen van het breakeven point werd de prioritaire doelstelling voor Hoshin Kanri.

Allesomvattende veranderingen
Deze doelstelling vereiste veranderingen in alle onderdelen van de onderneming in alle vestigingen en alle aspecten van de bedrijfsvoering. Niet alleen bij productontwikkeling, waar minder kapitaal voor investeringen beschikbaar was, de adoptie van flexibere systemen vereist was en waar ook de allocatie van de factor arbeid zich diende aan te passen aan vraagschommelingen.
Ook de klanttevredenheid moest onverminderd hoog blijven; de ontwerpfunctie ging op de schop om sneller nieuwe modellen te kunnen ontwikkelen.
De veranderingen troffen ook de hele toeleverketen: met leveranciers werd intensiever samengewerkt om de keten flexibel te kunnen laten reageren op vraagveranderingen. Duizenden organisaties ontwikkelden plannen voor meer flexibiliteit en gingen met Kaizen aan de slag om al experimenterend te leren.

Doel bereikt
Toyota slaagde erin het breakeven point te verlagen, gecommitteerd te blijven aan de doelstelling banen in Japan te houden en ook zijn reputatie van leidend innovatief bedrijf te handhaven. Het fiscale jaar 2013-2014 kende voor Toyota de grootste omzet en winst ooit door een autofabrikant behaald.
Je zou verwachten dat het bedrijf in 2014 grootschalig zou gaan investeren en uitbreiden, maar dat doet Toyota niet. In 2014 werd een nieuw Hoshin Kanri-doel geformuleerd: doe meer met minder. Toyota is klaar voor welke economische teruggang dan ook.
Bron: bpir.com

Reageer op dit artikel