artikel

De Caluwé en 20 vakgenoten over Spannend Veranderen

Verandermanagement

Een nieuwe toepassing in het kleurendenken en twintig reflecties.

De Caluwé en 20 vakgenoten over Spannend Veranderen

Afgelopen vrijdag (29 mei) hield mijn collega prof. dr. Léon de Caluwé op de Vrije Universiteit Amsterdam zijn afscheidsrede als hoogleraar in een overvolle aula. De vorm die hij had gekozen was bijzonder. Léon hield niet staande achter het katheder zijn rede, maar hij had het van tevoren opgenomen (en zoals de decaan het formuleerde, dan kon Léon dat doen waar adviseurs goed in zijn, waarnemen, en dit geval zich zelf).

Het lukt me niet om hier kort maar krachtig zijn rede samen te vatten, daarvoor trok hij te veel registers open. En hij heeft er in het boek ‘Spannend Veranderen – over spanningen bij veranderen en adviseren’, zelf 82 pagina’s voor nodig.
Doorbordurend op het voorwoord, wil ik proberen de kern van zijn betoog en het boek weer te geven. Léon vat als eerste de kleurentheorie (die gemaakt is ten behoeve van adviseurs, managers en veranderaars) kort samen. Verder beschrijft hij de toepassingen ervan. Hij gaat in op hoe je kunt lesgeven over de kleurentheorie, hoe de theorie zich heeft ontwikkeld en wat de empirische onderbouwing is.

Over mindsets en geloofsystemen
Vervolgens introduceert Léon de volgende stap in het kleurendenken, hij stelt namelijk dat mindsets en geloofssystemen bepalen hoe we denken en hoe we ons gedragen. Ze zijn volgens hem moeilijk veranderbaar. In het hart van deel 1 van het boek worden paradoxen en hoe we ermee kunnen omgaan, gepresenteerd als een gewenste verschuiving in ons denken en doen. Dat gedachtegoed wordt daarmee een nieuwe toepassing van de kleurentheorie: een complexe paradox met vijf polen.
In het deel over organisatieadvies vormt de professionalisering van de beroepsbeoefenaar de kern: het opleiden, professionaliseren en verbeteren van de organisatieadviseurs. Omgaan met de spanningen in het beroep en in de sector is een rode draad in dit deel van het boek

Een ‘Omdraai-boek’- Reflecties door 20 vakgenoten
Het bijzondere aan het boek is dat het een ‘omdraai-boek’ is. Als je het boek omdraait kun je kennis nemen van de twintig bijdragen van vakgenoten met wie Léon heeft samengewerkt (en zoals hij zei in zijn rede, het hadden er ook 200 of meer kunnen zijn, maar ergens moet je stoppen).

Reflecties op zes thema’s
Wij (ik mocht ook meeschrijven, en mijn betoog staat er in onder de poëtische titel ‘Veranderen als een blauw-ig proces’) reflecteren op zes thema’s uit zijn werk. In die zes thema’s geven wij aan wat voor ons van waarde is, maar we geven er een eigen draai en invulling aan. De zes thema’s zijn: spanning in kleuren, spanning tussen kleuren, spanning in verandering, spanning in adviseren, spanning in gaming en spanning in professionaliseren.
Bron: Rudy Kor 
Lees ook: ‘León de Caluwé gaf het adviesvak kleur’ en blog ‘Léon’ van Rob Wagenaar.

Reageer op dit artikel