artikel

Nieuwe ontwikkelingen rond de kleurentheorie

Verandermanagement

Het afgelopen jaar zijn er twee nieuwe Engelstalige artikelen over de kleurentheorie geschreven. Ze worden hierna kort samengevat.

1. Hans Vermaak en Léon de Caluwé: Creating a Colorful Model of Change: A Case Study of Theory Development
Dit artikel beschrijft hoe we, nu bijna twintig jaar geleden, een meta-theorie over veranderen introduceerden (het zogenaamde ‘kleurenmodel’) en hoe de theorie is ontwikkeld door de tijd heen. Terugkijkend vragen we ons af: Hoe kwam het dat het proces van ontwikkeling van het model zo productief was? Hoe zou theorie ontwikkeld moeten worden? Wat hadden we anders kunnen doen? 
Om deze vragen te beantwoorden beschrijven we in het artikel uitvoerig het ontwikkelingsproces van de theorie, gebruik makend van de archieven en herinneringen van onszelf en van de mensen met wie we samenwerkten. Het gaat daarbij niet alleen om het uiteindelijke succes, maar ook om de worstelingen en spanningen, die we onderweg hebben meegemaakt. Het artikel geeft interessante leerpunten over hoe vanuit de praktijk een theorie ontwikkeld kan worden en hoe de kloof tussen praktijk en wetenschap kan worden overbrugd.

Het paper is geaccepteerd voor de jaarlijkse conferentie van de Academy of Management in Vancouver.
Het ontving twee prijzen van de Academy of Management:
1. Best paper award van de Organization Development and Change Division. Het is geselecteerd voor de Academy Proceedings 2015.
2. De Rupert F. Chrisholm Best Theory-to-Practice Award 2015.

2. Léon de Caluwé en Hans Vermaak: Knowing yourself as a change agent: A validated test based on a colorful theory of change (wachtwoord: newsletter)
Dit artikel beschrijft de zogenaamde puntentest, die de individuele voorkeuren en afkeuren van individuen meet en gebaseerd is op de kleurentheorie. We beschrijven hoe de test is ontwikkeld en verbeterd. Meer dan 100.000 hebben de test gebruikt voor zelfreflectie. We geven de normgetallen, en hoe de voorkeuren verschillen tussen categorieën van respondenten.
Met behulp van Multi Dimensional Scaling zijn twee onderliggende dimensies in het kleurenmodel gevonden, namelijk (1) denken in sturing vanuit de top versus van onderop en (2) denken in subject naar object versus subject naar subject. De test heeft bewezen effectief te zijn voor sprankelende discussies als hulp bij professionalisering en samenwerking. In het artikel wordt ook beschreven hoe de test het beste kan worden gebruikt.
Dit artikel is nu aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Reageer op dit artikel