artikel

Strange… dat nieuwe oplossingen vaak worden gezocht in het oude denken

Verandermanagement

Twee mannen die zitting nemen in de raad van bestuur van een ggz-organisatie hadden het gevoel dat zij, ondanks hun rijke bestuurlijke ervaring, niet langer effectief waren in hun sturing.

Lees de hele blog van Shirine Moerkerken.

Reageer op dit artikel