artikel

Werken met Pleinen – Een succesvol veranderinstrument in de gemeente Utrecht

Verandermanagement

Het idee voor de Pleinen ontstond bij procesbegeleider Nelleke Metselaar twee jaar geleden, na de grote bezuiniging en reorganisatie van de gemeente Utrecht. Het credo daarbij was: opener, sneller en vooral: samen met de stad.

Werken met Pleinen – Een succesvol veranderinstrument in de gemeente Utrecht

‘Pleintje doen?!’ Deze uitroep hoorde je de afgelopen jaren af en toe in de Utrechtse collegevergaderingen als men een complex vraagstuk tegenkwam. Pleinen werden toen omschreven als: ‘eenmalige bijeenkomsten waarbij mensen van binnen en buiten de organisatie bij elkaar komen om een dilemma te bespreken, of tot een doorbraak te komen bij een complex vraagstuk’. Inmiddels is het concept bijna twee jaar oud en blijkt de gemeente Utrecht met de Pleinen een gouden formule te hebben ontwikkeld die leidt tot betere samenwerking en innovatie en daarbij mensen ook inspireert. Er zijn inmiddels zo’n 50 Pleinen gehouden, waarvan de helft met bewoners of partijen uit de stad, en meer dan 500 medewerkers hebben inmiddels aan een of meer Pleinen meegedaan. Met de inzet van Pleinen koos Utrecht niet voor een abstract veranderprogramma, maar voor een weg waarin men via het beetpakken van taaie vraagstukken, al doende en lerende, de vernieuwing handen en voeten kon geven. In een artikel op de site Werken met Leren Veranderen deelt Nelleke Metselaar (zie foto) haar ervaring met het ontwikkelen van Pleinen als veranderinstrument in Utrecht.

Over Werken met Leren Veranderen
‘Werken met Leren Veranderen’ is een online-werkboek voor iedereen die met het handboek Leren Veranderen van Léon de Caluwé en Hans Vermaak werkt, of met dit boek wil leren werken. Als aanvulling op het handboek vind je veel handige methodes die jouw praktijk ondersteunen. Je kunt zelfs meewerken en jouw methodes laten opnemen in het werkboek. De site is volledig toegankelijk voor iedereen die een bijdrage daaraan levert; voor anderen is slechts een deel zichtbaar. Eind 2015 komt het boek Werken met Leren Veranderen uit waarin de beste bijdragen van de site komen, met extra toelichting en veel illustraties. Het werkboek staat onder de redactie van Hanna Boersema, Gertjan de Groot, m.m.v. Hans Vermaak en León de Caluwé.

Reageer op dit artikel