artikel

‘Complexe veranderopgaven kan niemand alleen’

Verandermanagement

Interview met strategieconsultants Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper.

‘Complexe veranderopgaven kan niemand alleen’

Complexe, maatschappelijke veranderopgaven als klimaatverandering, energietransitie of stedelijke concurrentiekracht kan niemand in zijn eentje tot een goed einde brengen. Dat stellen Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper in hun boek Gedeeld Eigenaarschap. Intensieve samenwerking tussen actoren is een vereiste. ‘We hebben veel oog voor de gedragskant omdat we willen wegblijven van een al te eenzijdige focus op de harde, planmatige modellen.’

Aanleiding voor het verschijnen van Gedeeld eigenaarschap is het 15-jarig bestaan van de Strategie en Management Consultants (SMC) van Royal HaskoningDHV. Dit ingenieurs- en consultancybureau ‘helpt klanten al 125 jaar bij het realiseren van hun ambities in het fysieke domein’. In hun werk nemen de adviseurs van SMC juist de niet-maakbaarheid van de omgeving tot uitgangspunt.

Pascal Lamberigts, directeur van SMC en senior adviseur interbestuurlijke samenwerking en governance, schreef dit boek samen met collega-consultant Liesbeth Schipper en vijf collega’s. De ervaringen en gesprekken met vele klanten en relaties vormden hun inspiratie voor het boek.

Waarom is het organiseren van samenwerking tussen partijen in het domein van onze leefomgeving zo belangrijk?
Schipper: ‘Complexe, maatschappelijke veranderopgaven als klimaatverandering, energietransitie of stedelijke concurrentiekracht kan niemand in zijn eentje tot een goed einde brengen. Intensieve samenwerking tussen actoren is dus altijd een vereiste. Dat moet vervolgens leiden tot vernieuwende allianties om doorbraken te realiseren. Nu kunnen we wachten totdat de goede mix van leiders aan tafel zit om doorbraken in deze opgaven te realiseren, maar het is effectiever om de leiders van nu zich meer bewust te laten zijn van hoe effectieve samenwerking vorm en inhoud kan worden gegeven.’

Wat is uw rol daarbij als adviseur?
Lamberigts: ‘We schuiven vaak aan als het gaat om complexe, langdurige vraagstukken waarbij een groot aantal belanghebbenden betrokken is. In de voorfase van nieuwe beleidsontwikkeling, een nieuw programma of groot project. Dat loopt uiteen van een thema als klimaatverandering tot de energieneutrale ambities van een gemeente. Wij stellen niet het perspectief van individuele organisaties, maar gezamenlijke samenwerkingsprocessen centraal. Van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers die alleen in goede samenwerking met elkaar een effectieve bijdrage kunnen leveren. Alleen zo ontstaat het gedeelde eigenaarschap in de samenwerking om die keuzes ook met elkaar te kunnen en willen uitvoeren. In die samenwerkingsprocessen stellen we ons op als ‘kritische vriend’, oftewel als vriend van de maatschappelijke opgave, maar kritisch op de vormgeving en invulling van die samenwerking.’

Meer weten over het boek? Ga naar de speciale site ‘Gedeeld Eigenaarschap’, of bestel het in onze webshop >>>

Reageer op dit artikel