artikel

De impact van veranderen op coaches en adviseurs

Verandermanagement

Schuiven coaches en organisatieadviseurs naar elkaar toe?

De impact van veranderen op coaches en adviseurs

Voor de tweede keer organiseren Sioo en LVSC samen met Vakmedianet het Jaarcongres Mens & Organisatie.

Cees van Elst is bestuurslid van beroepsvereniging LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en is zelf coach, opleider en consultant. Over het gezamenlijk organiseren van dit congres zegt hij: ‘An sich zijn Sioo en LVSC geen logische combi, maar daarom organiseren we juist samen dit congres. Door te schuren, leer je elkaar kennen. Nu komen we elkaar hooguit toevallig tegen.’ Organisatieadviseurs denken primair vanuit het belang van de organisatie, coaches en supervisoren meer vanuit het belang van het individu. Het zijn twee werelden die elkaar in het midden wel treffen, maar toch sterk gescheiden zijn.

Toch denkt Van Elst dat dat gaat veranderen. ‘Bij de LVSC ontwikkelen we momenteel een derde poot die zich meer richt op organisatiecoaching waarbij nog altijd mensgericht wordt gewerkt, maar de nadruk ligt op het coachen van veranderprocessen in organisaties’.  Daarin zijn Sioo en LVSC verenigd. Van Elst: ‘Tijdens het eerste congres twee jaar geleden zag je al veel interesse in elkaars werelden, maar zochten bezoekers tijdens de workshops toch vooral de eigen bloedgroep op. Ik ga ervan uit dat tijdens dit congres bezoekers in de workshops bereid zijn meer elkaars werelden op te zoeken. Te meer omdat we het programma daar ook naar hebben ontwikkeld.’

Meer overlap
Ard-Pieter de Man is rector bij Sioo. Ook hij zag twee bloedgroepen twee jaar geleden bij het eerste gezamenlijke congres, maar zegt ook: ‘Juist bij de plenaire sessies zag ik veel interesse.’ Door het programma dit jaar aan te passen denkt De Man dat de kruisbestuiving nu wel gaat optreden. Ook hij ziet de bloedgroepen naar elkaar toe groeien. ‘Je moet mensen individueel coachen, maar ze moeten ook binnen de organisatie functioneren. Daar waar LVSC een derde poot opzet, is het Sioo al langer bezig op het scheidsvlak tussen de twee terreinen. We zullen als coaches en adviseurs niet hetzelfde worden, maar de overlap wordt zeker groter. Qua congres is het dus eigenlijk wel logisch dat we samen optrekken.’

Impact
Van Elst gaat in op het gekozen thema van het congres: De Impact van Veranderen. ‘We hebben een moeilijke tijd achter ons liggen. Coaches en consultants hadden echt minder werk omdat organisaties moesten bezuinigen en reorganiseren. Je ziet het werk nu weer aantrekken, maar de achterliggende periode heeft een interessante vraag opgeleverd. Zijn organisaties nu succesvoller geworden doordat ze zaken zelf hebben gedaan en niet uitbesteed hebben aan coaches of consultants? Of is juist het tegengestelde gebeurd? Hebben organisaties zaken laten liggen omdat ze externe kennis niet hebben ingehuurd? Eigenlijk weten we het antwoord op die vraag niet goed. We zullen onder meer op het congres gaan onderzoeken wat de impact van veranderingen nu eigenlijk is op onze rol als organisatieadviseur, coach, manager of supervisor. Kunnen we doorgaan op de oude weg of zoeken we samen met organisaties naar innovatief vermogen? Wat is daarbij onze toegevoegde waarde? Die vragen zijn net zo interessant voor Sioo als LVSC-populatie.’

Niet vrijblijvend
De Man bevestigt het beeld van Van Elst en ziet ook de zoektocht die adviseurs moeten afleggen. ‘We zijn met z’n allen opgegroeid in een industrieel model. Als organisatieadviseurs werden we ingevlogen om starre organisaties in beweging te krijgen. Maar veel organisaties zijn nu al heel flexibel en in beweging. Wat wordt dan je rol als organisatieadviseur? We zullen hoe dan ook naar andere businessmodellen toe moeten.’ Ard-Pieter de Man geeft direct ook maar antwoord op de vraag welke kant wat hem betreft het vak van organisatieadviseur op tendeert: ‘Het moet zich natuurlijk nog uitkristalliseren, maar ik denk dat het pure advies waarin de adviseur een advies gaf, een factuur stuurde en de organisatie zelf maar moest implementeren, voorbij is. De adviseur van de toekomst zal langer aan boord blijven bij organisaties en betaald worden op basis van het succes van de veranderingen. De adviseur gaat zelf onderdeel worden van de veranderingen.’ De impact van veranderen geldt wat De Man betreft dus niet alleen voor organisaties en mensen, maar zeker ook voor de coach en adviseur zelf. Hij is er overigens wel van overtuigd dat het vak van adviseur blijft en niet uitgehold is. ‘Vreemde ogen dwingen, er is externe expertise nodig. Maar de vrijblijvendheid van advies zal er vanaf gaan.’

Programma
Gerda van Dijk gaat tijdens het congres in op organisatie-ecologie: organisaties als levende ecosystemen. Per definitie spelen mensen daar een rol in en komen mens en organisatie zo automatisch samen. Jakob van Wielink is opleider en begeleider en publiceert veelvuldig over de thema’s veerkracht, leiderschap en verandering. Zo schreef hij in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde een artikel met als titel: ‘Een nieuw begin. Over afscheid nemen in de praktijk van de professioneel begeleider’. Een treffende titel als ook twee werelden opnieuw moeten beginnen. Iselien Nabben gaat, onder leiding van dagvoorzitter Ferry Mingelen, in op sociale innovatie en leiderschapsontwikkeling en hoogleraar Jeff Gasperz wordt als volgt aangekondigd: Wat zijn effectieve acties om een kansgerichte, innovatieve mindset te stimuleren bij mensen in een verandering? Wat vraagt dat van leidinggevenden, coaches, adviseurs en supervisors? Hij gaat met de aanwezigen in een ‘connected thinking’-sessie een groot aantal kansen bedenken om een kansgerichte, innovatieve mindset te stimuleren bij mensen in een verandering. Verder zijn er diverse masterclasses, workshops en volop netwerkmogelijkheden.

Jaarcongres Mens & Organisatie (donderdag 23 juni 2016, NBC Congrescentrum Nieuwegein)

Reageer op dit artikel