artikel

Organisatieverandering: talenten, verantwoordelijkheid en sterke punten

Verandermanagement

De getalenteerde mensen in het bedrijf zijn een factor die vaak over het hoofd wordt gezien bij herontwerp van organisaties. Zorg ervoor dat je voor de sleutelfiguren in het bedrijf posities ontwerpt waar ze het meest uit zichzelf kunnen halen.

Organisatieverandering: talenten, verantwoordelijkheid en sterke punten

Met andere woorden: kijk naar de technische en managementvaardigheden van de leiders in de organisatie en rust ze uit met wat ze nodig hebben om maximaal te presteren. En wat altijd al gold, geldt natuurlijk ook als de organisatie wordt herontworpen: zorg ervoor dat leiders de capaciteiten hebben die nodig zijn voor de functie. Dus als je de organisatie herontwerpt naar innovatievermogen en snelle reactie op marktveranderingen, moet je geen conventionele marketingchief hebben die vooral bedreven is in prijsconcurrentie en massadistributie.

Verantwoordelijkheid

Ontwerp de organisatie zo dat het voor mensen makkelijk is om verantwoordelijk te zijn voor hun deel van het werk zonder te worden gemicromanaged. Twee factoren zijn hierbij het belangrijkst: zorg ervoor dat de beslissingsrechten helder zijn en dat informatie snel en duidelijk van de top naar de businessunits, functies en afdelingen stroomt. Het PwC-onderzoek geeft aan dat de informatiestromen en de beslissingsrechten het sterkste effect hebben op het verbeteren van de uitvoering van de strategie – ze zijn zelfs twee keer zo krachtig als de structuur en de motivators van de organisatie.

Sterke punten

Er zijn altijd sterke punten in de bestaande praktijken en cultuur waar het herontwerp op kan worden gebaseerd. Vind deze formele en informele sterke punten en gebruik ze om de gebieden te ondersteunen die je als prioriteit hebt gesteld. Misschien heeft het bedrijf bijvoorbeeld helder gedefinieerde beslissingsrechten: iedereen heeft een helder beeld van de beslissingen en handelingen waarvoor hij verantwoordelijk is. In het huidige organisatieontwerp zijn mensen misschien echter niet gericht op de juiste dingen. Je kunt deze sterk ontwikkelde accountability dan benutten om mensen te richten op de juiste beslissingen teneinde de nieuwe strategie en de organisatieverandering te ondersteunen.

Door: Eduard Kerkman

Reageer op dit artikel