artikel

Laat je mensen rebelleren

Verandermanagement

Organisaties hebben conformiteit nodig om te kunnen functioneren. Maar er is ook een zekere mate van non-conformiteit nodig om te blijven vernieuwen en verjongen.

Laat je mensen rebelleren

In ons werkende leven leren we – net als in ons sociale leven – om ons te conformeren. Aan de status-quo, aan de meningen en het gedrag van gelijken en meerderen, aan de informatie die bevestigt wat we voelen en vinden. Hoe hoger je op de carrièreladder klimt, hoe groter de druk om je te conformeren. Conformiteit is tot op zekere hoogte noodzakelijk: om iets voor elkaar te krijgen hebben we formele en informele regels nodig die structuur bieden. Maar het moet wel in balans blijven met de non-conformiteit die net zo noodzakelijk is, stelt Francesca Gino (Harvard): voor de innovatie, verbetering van de prestaties, en het motiveren en stimuleren van mensen als ze de vrijheid en het vertrouwen hebben om hun eigen keuzes te maken. Gino pleit voor constructieve non-conformiteit in organisaties. Dat kunnen managers op zes manieren stimuleren.

1. Bied medewerkers mogelijkheden om zichzelf te zijn

Uit onderzoek blijkt dat mensen die hun ‘authentieke zelf’ kunnen uiten betrokkener en toegewijder zijn en beter presteren. Taken voor managers:

 • Stimuleer medewerkers om te reflecteren op wat maakt dat ze zich authentiek voelen.
 • Vertel medewerkers wat er moet worden gedaan in plaats van hoe ze het moeten doen.
 • Laat ze problemen (bijvoorbeeld met klanten) zelf oplossen.
 • Laat ze hun eigen missie definiëren.

2. Stimuleer medewerkers om hun sterke punten uit de verf te laten komen

Iedereen heeft zijn eigen sterke punten. En we hebben allemaal de drive om te doen waar we het best in zijn en daarin te worden erkend.

 • Geef medewerkers mogelijkheden om hun sterke punten te identificeren.
 • Snij banen en taken toe op de sterke punten van medewerkers.

3. Zet vraagtekens bij de status-quo

Bedrijven hebben uiteraard vaste werkwijzen nodig voor de consistentie en kwaliteit. Maar blijf ook altijd kritisch kijken naar de standaardprocedures, naar ‘de manier waarop het nu eenmaal doen’.

 • Vraag ‘waarom?’ en ‘wat als?’. Aan jezelf als manager én aan je mensen.
 • Benadruk dat het bedrijf niet perfect is. Er worden fouten gemaakt, niet alles gaat altijd goed.
 • Munt uit in de basics. Om innovatieve nieuwe gerechten te kunnen ontwikkelen, moet de chef-kok eerst alle basiskooktechnieken perfect beheersen.

4. Creëer uitdagende ervaringen

Saai werk leidt tot routinematig achteroverleunen en stimuleert geen non-conformiteit. Taken voor managers:

 • Maximaliseer de afwisseling, zodat medewerkers minder snel op de automatische piloot gaan. Het geeft een boost aan de prestaties.
 • Introduceer continu noviteiten in het werk. Dat houdt mensen scherp en betrokken.
 • Identificeer mogelijkheden voor persoonlijk leren en persoonlijke groei.
 • Geef medewerkers verantwoordelijkheid en maak ze accountable.

5. Cultiveer bredere perspectieven

Mensen focussen vaak zo sterk op hun eigen zienswijze, vooral naarmate ze een hogere positie krijgen, dat ze te weinig inzicht hebben in de ervaringen en perspectieven van anderen.

 • Creëer mogelijkheden voor medewerkers om problemen vanuit meerdere standpunten te bekijken.
 • Neem mensen met uiteenlopende perspectieven in dienst. Diversiteit über alles.

6. Laat Rebelleren: Geef een stem aan en stimuleer afwijkende zienswijzen

Ons brein houdt het meest van informatie en zienswijzen die onze overtuigingen bevestigen. Wel fijn, niet goed. Iedereen moet geregeld uit de comfortzone en een beetje rebelleren. Taken voor managers:

 • Zoek naar bewijsmateriaal dat zienswijzen, beslissingen enzovoort weerlegt en ontkracht.
 • Zorg dat er afwijkende meningen en zienswijzen zijn bij meetings.
 • Identificeer moedige andersdenkenden in de organisatie en neem ze op in teams. Signaal aan de organisatie: Rebelleren en afwijkende meningen en standpunten zijn welkom.

Bron: Harvard Business Review

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Boekentips:

 

 

Reageer op dit artikel