artikel

Succesfactor 1: Betrokkenheid van iedereen in de organisatie

Verandermanagement

Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk, zowel op de werkvloer als bij het management. Medewerkers en managers die enthousiast zijn om klantgericht te werken, die continu willen verbeteren en die verantwoordelijkheid willen nemen zijn belangrijk voor een succesvolle implementatie en uitvoering van Lean.

Succesfactor 1: Betrokkenheid van iedereen in de organisatie
Vergroot de betrokkenheid voor succes

Wil een organisatie de betrokkenheid van alle belanghebbenden stimuleren, dan moet de focus eerst en vooral liggen op het ‘ontwikkelen van mensen’. Via die weg kan de gewenste organisatieontwikkeling worden bereikt.

Medewerkers die al Lean kennis en ervaring hebben kunnen helpen om ook die medewerkers enthousiast te maken die in eerste instantie sceptisch waren. Dit kunnen ze doen door voorbeelden van goede resultaten te geven en door over succesverhalen uit eerdere projecten te vertellen. Het is daarbij van belang dat medewerkers genoeg ruimte krijgen om mee te denken en zo nodig om kritische feedback te geven.

Daarnaast moet het management zorgen voor het juiste draagvlak. Managers moeten zelf ook betrokken zijn en actief leiderschap tonen. Het ontwikkelen van een op Lean gestoelde organisatievisie en de vertaling hiervan naar de praktijk is hiervoor noodzakelijk. Managers moeten bovendien de juiste voorwaarden creëren, voldoende geld en tijd beschikbaar maken, zodat de medewerkers het Lean werken kunnen leren. Voor het beste resultaat zal uiteindelijk de gehele organisatie moeten toegroeien naar een cultuur waarin leren en verbeteren centraal staat.

Onderzoek naar weerstand

Bennebroek Gravenhorst (2009) deed onderzoek naar de verdeling van weerstand in een organisatie. De verdeling van weerstand is in uiteenlopende organisaties grotendeels gelijk. Gemiddeld staat 5 procent van de medewerkers open voor verandering, 15 procent is kritisch positief, 60 procent staat neutraal tegenover verandering, 15 procent is afwachtend en 5 procent is tegenstander. Veel managers richten bij het doorvoeren van een verandering hun aandacht in eerste instantie op de groep die het meeste weerstand toont. Door te beginnen met enthousiasme creëren bij de positieve 20 procent medewerkers binnen de organisatie, kunnen uiteindelijk ook de neutrale en afwachtende medewerkers en (een deel van) de tegenstanders enthousiast worden gemaakt.

Door: Daniel Niezink, Manon Diepenmaat, Paul van Tiel en Erik Ruijters, auteurs van Lean: van hype naar verbetercultuur.

Cover Lean: van hype naar verbetercultuurHet boek: Lean: van hype naar verbetercultuur
Dit boek reikt organisaties een schat aan tips en adviezen aan die zij direct kunnen toepassen om hun werkprocessen flexibeler, efficiënter en klantvriendelijker te maken. Daarbij biedt het nieuwe instrumenten als de Lean transformatiescan. Hiermee kan een organisatie haarfijn bepalen welke aspecten binnen het transformatieproces extra aandacht nodig hebben. Niets hoeft een succesvolle invoering van Lean werken meer in de weg te staan.

Reageer op dit artikel