artikel

Cultuurverandering: focus op kerngedragingen in 4 stappen

Verandermanagement

Kritieke kerngedragingen zijn volgens PwC-directeur US Kristy Hull de hoekstenen van cultuurverandering.

Cultuurverandering: focus op kerngedragingen in 4 stappen
Kerngedragingen bepalen of doelen wel of niet worden gehaald

Kritieke kerngedragingen – critical few behaviors – zijn grijpbare, herhaalbare, zichtbare en meetbare gedragspatronen die de strategische en operationele doelen van een organisatie helpen realiseren. Ze zijn kritiek omdat ze significante impact hebben op de bedrijfsprestaties als veel mensen ze adopteren. En het gaat om slechts een paar kerngedragingen omdat mensen niet meer dan drie tot vijf gedragspatronen tegelijk kunnen veranderen.

Vind kerngedragingen in vier stappen

  1. Weet wat je wilt bereiken. Definieer je uiteindelijke doel, om te doorgronden waarop gedragspatronen gericht moeten zijn. Bijvoorbeeld: minder ongelukken op de werkvloer.
  2. Definieer gedragspatronen die bijdragen aan je doel. Het gaat hier om gedrag dat voortaan als norm geldt – niet om eenmalige acties, beleidswijzigingen, resultaten of een mindset. Om ongelukken op de werkvloer te reduceren, kun je bijvoorbeeld een eenmalige schoonmaakactie houden in de fabriek. Maar dat is geen gedragspatroon. Wel bijvoorbeeld: werknemers dagelijks hun rotzooi laten opruimen en schoonmaken, en checken op gevaarlijke stoffen. Brainstorm er zo nodig over: als de toekomstige gewenste situatie een feit is, wat zouden mensen dan (anders) doen?
  3. Prioriteer de gewenste gedragspatronen. Plot ze in een matrix met als assen: implementatie (makkelijk, gemiddeld, moeilijk) en impact (beperkt, gemiddeld, hoog). Impact is – veel – belangrijker. De implementatiecriteria: uitvoerbaarheid, zichtbaarheid, meetbaarheid, snelheid waarmee je resultaten boekt, moeilijkheidsgraad qua aanleren. Het enige impactcriterium: maken deze gedragspatronen het verschil bij het bereiken van je doelen?
  4. Check je keuzes bij formele en informele leiders. Als informele leiders enthousiast zijn over een specifiek gedragspatroon en de mogelijke impact, heb je hoogstwaarschijnlijk een kritieke kerngedraging te pakken. Koppel terug naar de formele leiders en … go go go!

Hoeksteengedrag: een voorbeeld

Charles Duhigg geeft in een New York Times-artikel (2016) een simpel voorbeeld in de privésfeer. Een familie stelt zich ten doel vaker samen te eten. Ze framen het probleem met Toyota’s vijf waaromvragen: de grondoorzaak blijkt dat het te veel tijd kost om de kinderen ’s ochtends aan te kleden, wat dagelijks een vertragingslawine veroorzaakt. Hun oplossing – voortaan ’s avonds kleren klaarleggen – is een schoolvoorbeeld van hoeksteengedrag: hij is uitvoerbaar, zichtbaar en meetbaar. En, het belangrijkst: adoptie van deze kritieke kerngedraging heeft snel grote impact op het uiteindelijke doel.

Lees ook:

Bron: Strategy+business, 22-5-2017

Door: Yvonne Halink – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel