artikel

Verandertraject? Zoek eerst uit wát er moet veranderen!

Verandermanagement

De mislukking van verandertrajecten wordt meestal toegeschreven aan gebrekkige uitvoering. Maar dat is slechts een deel van het probleem: vaak streven organisaties gewoon de verkeerde veranderingen na. Of in de verkeerde volgorde.

Verandertraject? Zoek eerst uit wát er moet veranderen!

Het lijkt zo voor de hand te liggen maar het gaat vaak mis: voordat executiveteams zich bezighouden met hoe dingen moeten veranderen, moeten ze uitzoeken wat er moet veranderen – en vooral wat het eerst moet veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van N. Arnand en Jean-Louis Barsoux (IMD). Als je zonder dat te doen een verandertraject inzet, maak je dingen alleen maar erger: de onderliggende problemen blijven bestaan (en verergeren waarschijnlijk), er kunnen nieuwe problemen ontstaan, en je ondermijnt mogelijk het commitment van je mensen aan toekomstige initiatieven.

Wat is de queeste van jouw bedrijf?

Hoe bepaal je aan welke veranderingen je prioriteit moet geven? Een van de centrale punten is dat je goed moet kijken wat de onderliggende ‘queeste’ is van de onderneming – de grote opdracht die zij zichzelf heeft gesteld. De meeste organisatieveranderingen zijn gebaseerd op (combinaties van) vijf prototypische queestes:

 1. Mondiale aanwezigheid
  Het bereik van je markt uitbreiden en internationaler worden in termen van leiderschap, innovatie, talentstromen, capaciteiten en best practices.
 2. Klantgerichtheid
  De behoeften van je klanten begrijpen, en verbeterde inzichten, ervaringen of resultaten (geïntegreerde oplossingen) bieden in plaats van louter producten en diensten.
 3. Wendbaarheid
  Processen versnellen of werkwijzen vereenvoudigen om strategisch, operationeel en cultureel wendbaarder te worden.
 4. Innovatie
  ideeën en benaderingen uit nieuwe bronnen incorporeren, zowel intern als extern, om zo de mogelijkheden van de organisatie uit te breiden om nieuwe kansen te gelde te maken.
 5. Duurzaamheid
  groener en sterker sociaal verantwoordelijk worden, qua positionering en bij de uitvoering van het werk.

Welke verandering heeft prioriteit?

Iedere queeste heeft zijn eigen focus en enablers en blockers, en elke queeste vergt van het bedrijf dat het iets méér en beter of iets ánders doet met zijn operationele model, klanten, partners, interne processen en/of middelen. Het kan moeilijk zijn om de juiste queeste te kiezen. De juiste queeste moet in essentie één voor iedereen in het bedrijf dwingende en onbetwiste prioriteit zijn. Sommige bedrijven hebben een tweevoudige queeste (bijvoorbeeld klantgerichtheid én wendbaarheid, of innovatie én duurzaamheid), maar dat werkt alleen als de componenten samengesmolten zijn tot één krachtige focus.

Met alle uitdagingen in een organisatie die om aandacht schreeuwen, zijn directieteams het vaak oneens over welke verandering prioriteit heeft. Wat dan enorm kan helpen is de bijgaande checklist met 15 vragen in te vullen. Deze tool helpt executives om de situatie zelf systematisch te beoordelen en om slimme beslissingen te nemen over verandering.

Bron: Harvard Business Review november-december 2017

Door: Yvonne Halink

Reageer op dit artikel