artikel

De belanghebbenden-inventarisatiekaart

Verandermanagement

De belanghebbenden-inventarisatiekaart is een instrument voor het identificeren van de meewerkende en tegenwerkende partijen bij een veranderingstraject en het bepalen hoe die partijen tegemoet moeten worden getreden.

De belanghebbenden-inventarisatiekaart

Werking belanghebbenden-inventarisatiekaart

Alle groepen of personen die een belang hebben bij een verandering of het klaren van een klus stellen zich op een zekere manier op. Daarnaast zijn zij voor het realiseren van de klus van belang. Door al deze groepen in kaart te brengen en aan te geven welke insteek ze naar verwachting hebben en welke ze zouden moeten hebben voor een succesvol traject, wordt duidelijk waar mogelijke risico’s liggen en hoe daarmee succesvol kan worden omgegaan.

Voorbeeld

Voor de introductie van Six Sigma wordt met de nu volgende aanpak een analyse gemaakt van de houding van de belanghebbenden.

De belanghebbenden-inventarisatiekaart (klik voor groter)

De belanghebbenden-inventarisatiekaart (klik voor groter)

Aanpak

 1. Omschrijf de verandering of de te klaren klus.
 2. Maak een overzicht van alle betrokken personen of groepen, die van invloed zijn op het succes van de realisatie.
 3. Schat op een schaalverdeling in hoe zij zich zullen opstellen ten aanzien van de klus of de verandering (aangegeven met x). Een bruikbare schaalverdeling is
  • Enthousiasmerend
  • Ondersteunend
  • Ondergaand
  • Tegenwerkend
  • Ondermijnend
 4. Bepaal ook hoe zij zich idealiter zouden moeten opstellen om de klus tot een succes te maken (aangegeven met •).
 5. Ga na waar de grote verschillen zitten en bepaal welke risico’s daaraan zijn verbonden.

Meerdere groepen

Nadat van alle relevante groepen is vastgesteld waar ze zich op de schaal bevinden en waar ze naartoe zouden moeten om de verandering tot een succes te maken, is het schema uit te breiden door voor iedere groep vast te stellen

 • wat de zorg is die bij die groep leeft en die voeding geeft aan het ingeschatte gedrag dat is weergegeven op de schaalverdeling;
 • welke activiteit vanuit het veranderingstraject is te ondernemen om die zorg weg te nemen of te neutraliseren.

Bron: 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering

Door: Arend Oosterhoorn

Het boek: 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering

111 Instrumenten voor kwaliteitsverbetering is een onmisbare gereedschapskist als je bezig bent met een verbeterprogramma en je een specifiek instrument wilt of moet gebruiken. Je vindt er precies 111, niet meer en niet minder. Zeer beknopt, want maximaal twee pagina’s per instrument. En zeer overzichtelijk, want elk instrument kent een vaste indeling en opbouw.

Reageer op dit artikel