artikel

Continu keuzes maken als veranderaar

Verandermanagement

In elk veranderingstraject maak je als veranderaar continu keuzes. Elke aanleiding voor een verandering bevat – bewust of onbewust – al een eerste keuze: de keuze dat er iets moet veranderen. De huidige situatie voldoet niet meer en iemand besluit om zo goed en zo kwaad als het gaat naar een nieuwe toekomstige situatie te bewegen. Deze keuze kan heel expliciet tot stand komen en krijgt in dat geval vorm via een veranderingstraject.

Continu keuzes maken als veranderaar

Ook kan deze keuze heel impliciet worden genomen. In dat geval gaat iemand vanuit zijn bestaande rol al experimenterend nieuwe initiatieven ondernemen. Door als leidinggevende keuzemogelijkheden expliciet te maken, houd je wel een doel voor ogen, maar leg je de oplossing en stappen ernaartoe nog niet vast.

De vele keuzes waar verandertrajecten uit bestaan, zijn soms keuzes met kleine gevolgen, bijvoorbeeld het toekennen van acties ‘wie doet wat?’. Soms betreffen het keuzes met grote gevolgen, zoals het formuleren van de why (het bestaansrecht van de organisatie) of de keuze om wel of niet plaats- en tijdonafhankelijk te gaan werken (dit betreft de inrichting van het werk).

Je bewust te zijn van het feit hoeveel keuzes mensen steeds maken, is op zich al waardevol. Elke keuze is een aangrijpingspunt voor verandering en is van invloed op het verloop van de toekomst. Wanneer je je realiseert dat er nog verschillende keuzes te maken zijn, zijn er ook nog vele uitkomsten mogelijk. Vaak denken we bij verandermanagement in stappenplannen. Wanneer je niet ziet of voelt dat je de keuze hebt, voel je mogelijk ook niet op hoeveel momenten er eigenlijk verandering mogelijk is.

Elke dag, elk moment, kunnen we besluiten om opnieuw te beginnen. – Boeddha

Bron: Decisions by Design
Door: Marjolijn de Graaf en Edwin de Graaf

Het boek: Decisions by Design

Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om via actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Vier ontwerpstappen leiden jou als veranderaar gezamenlijk en interactief met betrokkenen naar cruciale en gedragen besluiten, waarin alle verschillende perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.

Reageer op dit artikel