artikel

DBC’s en interne budgettering

Zorgmanagement

Veel ziekenhuizen worstelen met de vraag of ze de DBC’s ook moeten gebruiken voor de interne budgettering en zo ja, hoever ze daarin dan moeten gaan. Dit artikel gaat in op een aantal aspecten dat relevant is bij de beantwoording van deze vraag.

Reageer op dit artikel