artikel

De balanced scorecard in hrm-perspectief: toepassing in de Nederlandse praktijk

Zorgmanagement

Tegenwoordig besteden organisaties meer aandacht aan individuele competenties en resultaatgerichtheid van medewerkers. De Balanced Scorecard is een goed middel om prestaties te meten en te sturen. Uit het hier gegeven praktijkvoorbeeld van de CZ-Groep blijkt dat de Balanced Scorecard ook op HRM-gebied veel mogelijkheden biedt. Daarmee wordt helderheid verschaft over wat belangrijk is en op welke wijze de performance hieraan is gerelateerd. Bovendien concretiseert het de individuele effectiviteit en de effectiviteit van het team. De belangen van medewerkers komen zo op één lijn met de organisatiedoelstellingen.

Reageer op dit artikel