artikel

Duurzaam bouwen aan zorg

Zorgmanagement

In het coalitieakkoord van de nieuwe regeringspartijen staat vermeld dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven, en hier ook de benodigde zorg moeten kunnen ontvangen. Het lijkt erop of hiermee de woningcorporaties en zorginstellingen in elkaars armen worden gedreven. In de praktijk zijn het de woningcorporaties en zorginstellingen zelf die hierin de belangrijkste keuzen maken. Uitgesproken opvattingen over zorg- en woonconcepten beïnvloeden de vormen van samenwerken die tot stand komen.

Reageer op dit artikel