artikel

Financiele risico’s van de DBC

Zorgmanagement

Een prangend vraagstuk in de gezondheidszorg is de invoering van diagnose-behandelingcombinaties (DBC’s) als bekostigingssystematiek voor ziekenhuizen. Prijs- en productieafspraken met de verzekeraar via DBC’s introduceren het begrip marktwerking in de zorg, met als achterliggend doel productiviteits- en kwaliteitsverhoging van de zorginstelling. De invoering van DBC’s is echter geen eenvoudige opgave en kan op korte termijn grote financiële risico’s inhouden voor de zorginstelling. Dit artikel heeft dan ook als centraal doel om de aandacht te vestigen op enkele belangrijke financiële risico’s. Extra eisen met betrekking tot externe financiering om zekerheid te bieden aan deze risico’s liggen in het vooruitzicht. Het artikel schenkt daarom aandacht aan de relatie tussen de bankier en de zorginstelling in de overgang naar DBC’s.

Reageer op dit artikel