artikel

IT-governance en de controller

Zorgmanagement

ICT vormt een substantiële kostenpost maar maakt niet altijd de verwachtingen waar. Met dit probleem worstelen veel organisaties, zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven. Problemen met ICT lijken op het eerste gezicht vaak voort te komen uit matig beheer of slecht projectmanagement. Kijken we verder, dan komen er niet zelden oorzaken aan het licht op het terrein van de besturing (governance) van de asset ICT door de topleiding van de organisatie: IT-governance. Uiteindelijk moet ICT – net zoals de andere bedrijfsmiddelen – een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de organisatie. Het gaat hier dus vooral om de aansluiting van de ICT met de ‘business’. Controllers kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de instrumenten voor sturing en beheersing van ICT én bij het inbedden van IT-governance in de reguliere planning- en controlcyclus.

Reageer op dit artikel