artikel

Kwaliteit van zorg

Zorgmanagement

Kwaliteitszorg in de gezondheidszorg In situaties die erg complex, hectisch en multi- interpretabel kunnen zijn, schreeuwt de vraag ‘waarom gaat het niet goed?’ om een antwoord. Dit antwoord wordt gezocht vanuit een voor kwaliteitskundigen vertrouwde invalshoek: het procesdenken. Kwaliteitszorg is zelf te zien als een proces, en wel als een complex en langdurig veranderingsproces, dat door tal van factoren wordt beïnvloed. Een aantal van die factoren wordt in dit katern besproken. Een katern over kwaliteit en kwaliteitszorg in de gezondheidszorg zou niet compleet zijn zonder ‘ethische zaken’ aan te roeren: een oordeel over de kwaliteit van zorg staat altijd in het licht van opvattingen, waarden en normen over de kwaliteit van het leven, van het bestaan, over zaken van leven en dood.

Reageer op dit artikel