artikel

Onhoudbare (kwaliteits)principes in de zorg

Zorgmanagement

Dit artikel gaat over kwaliteitskundige principes en de geldigheid ervan voor de gezondheidszorg. Het aantal principes en hun benaming variëren met de bron die wordt geraadpleegd. Hier is de EN ISO 9000:2000 als uitgangspunt genomen, die acht principes noemt voor kwaliteitsmanagement (CEN-leden, 2000). Hoewel afkomstig uit de industrie, wordt het merendeel van die principes ook gehanteerd in de gezondheidszorg, zij het met enige nuancering. Dit is nodig omdat kwaliteitszorg bij zorgprocessen – vooral die met een hoog sociaal-emotioneel gehalte – een ander karakter draagt dan bij industriële productieprocessen.

Reageer op dit artikel