artikel

Sneller Beter: marktregulering in het ziekenhuis

Zorgmanagement

De ziekenhuizen hebben de eerste stappen gezet op weg naar gereguleerde marktwerking. Met behulp van het programma Sneller Beter worden grootscheepse veranderingen in gang gezet. De focus van het programma Sneller Beter ligt op de versterking van de innovatie, de kwaliteit en de doelmatigheid in een meer vraaggestuurde ziekenhuiszorg.

Reageer op dit artikel