artikel

Verwarde managers: professionalisering van managers in de zorg

Zorgmanagement

Managers willen graag professionals zijn om effectiever te handelen en de legitimiteit van hun posities te versterken. Professionalisering van managers spreekt echter niet voor zich. Het is belangrijk om managementprofessionaliteit zowel theoretisch te doordenken als empirisch te funderen. In dit artikel wordt de professionaliteit van directeuren in de zorg kritisch tegen het licht gehouden. Als we afgaan op de uitkomsten van een grootschalig survey, dan moeten we concluderen dat de directeuren geen echte, maar ‘hybride’ professionals zijn. Ze zijn bovendien verward. Dat zal in de toekomst niet veel anders zijn. Misschien is de professionaliteit van managers erin gelegen om niet-hanteerbare verwarring hanteerbaar te maken.

Reageer op dit artikel