artikel

Kwaliteitsverbeteringen als basis voor succesvol innoveren

Zorgmanagement

De auteurs bepleiten in dit artikel dat succesvol innoveren niet zozeer een verhoging van het R&D-budget vereist – zoals de EU propageert – maar allereerst een serieuze focus op kwaliteits- en efficiëntieverbetering ofwel procesinnovaties. Het programma Lean Six Sigma, de culminatie van een eeuw kwaliteits- en efficiëntieverbetering, kan hierbij worden ingezet. Met een casus van Tyco Healthcare Mallinckrodt te Petten.

Reageer op dit artikel