artikel

Over maatstaf concurrentie en wat eraan vooraf ging

Zorgmanagement

 ARTIKEL – Deze zomer stuurde minister Klink van Volksgezondheid langverwachte beleidsbrieven naar de kamer, waarin hij plannen uitwerkt en voorstellen doet voor de te volgen marsroute naar integrale prestatiebekostiging in de zorg. Wat staat de ziekenhuizen in 2008 en daarna te wachten?

Reageer op dit artikel