artikel

Ervaringen meten met CQ-Index

Zorgmanagement

Op 24 april 2007 is de Consumer Quality Index (CQ-Index) voor de Nederlandse zorgsector tijdens een congres van het Centrum Klantervaring Zorg geïntroduceerd.
Vertegenwoordigers van verschillende belanghebbende partijen zoals zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties hebben het nut en de noodzaak van het instrument aan meer dan vijfhonderd bezoekers toegelicht.
In dit artikel wordt stilgestaan bij de kenmerken van het instrument. De centrale vraag van dit artikel is of de CQ-Index het ‘wondermiddel’ is dat de gezondheidszorg structureel cliëntgerichter gaat maken.

Reageer op dit artikel