artikel

‘Klink schept Moskou aan de Noordzee’

Zorgmanagement

ARTIKEL – De Nederlandse Zorgautoriteit wil bij wijze van proef een beperkt aantal ziekenhuizen toestaan winst te maken en uit te keren aan investeerders. Minister Ab Klink zou hier welwillend tegenover staan, maar moet nog definitieve goedkeuring geven. Een opmerkelijke stellingname, want Klink schrijft in zijn tweede kapitaallastenbrief juist dat hij zorginstellingen bij wet wil verplichten tot maatschappelijk ondernemerschap (zie kader ‘juridische achtergrond’ voor een beter begrip van deze term, -red.). Uit de reacties van veldpartijen blijkt dat ze daar niet op zitten te wachten.

(Rubriek: Management; Zorgmarkt nr. 5)

Reageer op dit artikel