artikel

Philadelphia zoekt grens wetten en regels

Zorgmanagement

ARTIKEL – Stichting Philadelphia Zorg heeft een duidelijk beeld van hoe de samenleving eruit hoort te zien. Zij geeft daarom graag centraal sturing aan initiatieven die ze ontplooit voor verstandelijk gehandicapten en bijzondere doelgroepen binnen de ouderenzorg. Maar laat wel ruimte om die initiatieven op lokaal niveau uit te werken, liefst met directe betrokkenheid van de doelgroep of hun vertegenwoordigers.
(Zorgmarkt nr. 6-07)

Reageer op dit artikel