artikel

Vraaggericht werken met clientkaarten

Zorgmanagement

ARTIKEL – Het mooie van de cliëntkaarten is dat het initiatief uit de organisatie zelf is gekomen, zegt Willeke Stadtman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Osiragroep. ‘Opgeborreld vanuit de intentie om de kwaliteit van leven van onze cliënten te verhogen.’ Inmiddels zijn de cliëntkaarten omarmd door Actiz en KMBO en hebben 150 instellingen informatie opgevraagd en zijn er zelfs trainingsmodules.
(Zorgmarkt nr. 6-07)

Reageer op dit artikel