artikel

Verdiepend onderzoek naar de problematische wachtlijsten in de AWBZ

Zorgmanagement

ONDERZOEK – In dit rapport gaat onderzoeksbureau HHM in op de wachtlijsten in de sectoren verpleging en verzorging en de gehandicaptenzorg. Zij maakte hiervoor gebruik van de gegevens uit de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) en gesprekken met de zorgkantoren. Het beschrijft de situatie op peildatum 1 januari 2007.

Reageer op dit artikel