artikel

Wijzigingen in de Mededingingswet

Zorgmanagement

ARTIKEL – Op 1 oktober 2007 is de Mededingingswet op diverse punten gewijzigd. Verder zijn op 1 januari 2008 de omzetdrempels voor de concentratieccontrole in de zorg verlaagd. Na een korte schets van de Mededingingswet, zullen in dit artikel de meest in het oog springende wijzigingen kort worden toegelicht.
(Zorgmarkt nr. 1-2008)

Reageer op dit artikel