artikel

Websites ziekenhuizen en ZBC’s kunnen veel vraaggerichter

Zorgmanagement

ARTIKEL – Het merendeel van de ziekenhuizen heeft de informatie op haar website onvoldoende afgestemd op de behoefte van patiënten. Dit blijkt uit een onderzoek van MediQuest waarin de websites van alle Nederlandse ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) vanuit drie perspectieven zijn beoordeeld: vanuit het perspectief van een patiënt met heupartrose, een man met (vermoeden van) prostaatkanker en een vrouw die kampt met urine-incontinentie.
(Zorgmarkt nr. 4-2008)

Reageer op dit artikel