artikel

Het EPD in de praktijk

Zorgmanagement

ARTIKEL – In dit artikel de auteurs in op de belangrijkste eisen die de huidige wetgeving stelt aan het inrichten van dossiers en het waarborgen van de geheimhoudingsplicht. Vervolgens bespreken zij hoe die eisen in de opzet van het elektronisch patiëntendossier tot uitdrukking komen en plaatsen zij hier enkele kanttekeningen bij.
(Zorgmarkt nr. 5-2008)

Reageer op dit artikel