artikel

Nieuwe dynamiek in de samenwerking tussen oude bondgenoten

Zorgmanagement

ARTIKEL – In de (nabije) toekomst zal waarschijnlijk de vergoeding van de huisvestingslasten van zorginstellingen onderdeel uit gaan maken van de (integrale) tarieven. Over de verstrekkende gevolgen die deze stelselwijziging heeft voor zorgorganisaties zijn tal van publicaties verschenen. Ook voor partijen die met zorgorganisaties samenwerken zijn de gevolgen echter groot. In dit artikel wordt ingegaan op de consequenties van de nieuwe financieringssystematiek voor de belangrijkste samenwerkingspartner van zorginstellingen: woningcorporaties.
(Zorgmarkt nr. 6-2008)

Reageer op dit artikel