artikel

Fusiegolven in de ggz

Zorgmanagement

ARTIKEL – De voortschrijdende marktwerking maakt ggz-bestuurders onzeker over de strategische positie van hun organisatie. De wet- en regelgeving verandert, evenals de financiering en het toezicht, en dan is er de macht van de mondige patiënt en de publieke opinie én – niet te vergeten – de roep om kwaliteit en kostenbeheersing. Voor bestuurders is het een verwarrend speelveld met onzekere uitkomsten. Een mogelijk antwoord op de onzekerheid is het aangaan van een fusie. In gesprek met drie ggz-bestuurders dieverstand hebben van fuseren.
(Zorgmarkt nr. 7-2008)

Reageer op dit artikel