artikel

Het Zweedse model: het ideale model?

Zorgmanagement

ARTIKEL – In mei 2008 hebben de auteurs van dit artikel in het kader van hun masteropleiding Management & Innovation aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen verschillende organisaties en instanties in Stockholm en omgeving bezocht die te maken hebben met de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Ze hebben onderzocht wat de sterke en minder sterke kanten zijn van het Zweedse model binnen de gehandicaptenzorg en gekeken naar twee belangrijke thema’s: de financieringssystematiek en de marktwerking. Uiteraard hebben ze ook een vergelijking gemaakt met de Nederlandse situatie.
(Zorgmarkt nr. 7-2008)

Reageer op dit artikel