artikel

Brave New World

Zorgmanagement

ARTIKEL – De prestaties van ziekenhuizen lopen zeer uiteen. Een aantal topziekenhuizen groeit harder, werkt efficiënter en heeft een betere financiële positie dan alle anderen. Hierdoor groeien de posities van ziekenhuizen uit elkaar. Ondanks dit fenomeen is er wel een algemene verbetering van de prestaties van ziekenhuizen zichtbaar. Zo steeg over de gehele linie de arbeidsproductiviteit van ziekenhuizen,en verbeterden zij ook hun financiële positie.
(Zorgmarkt nr. 9-2008)

Reageer op dit artikel