artikel

Risico beperken door het professioneel aansturen van ziekenhuisvastgoed

Zorgmanagement

ARTIKEL – Door het loslaten van de gegarandeerde bekostiging van de huisvestingslasten in het nieuwe bekostigingssysteem van gereguleerde marktwerking zal het voor ziekenhuizen noodzakelijk worden om behalve op functionele waarde voortaan ook op financiële waarde te sturen bij beslissingen omtrent vastgoed. Om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over deze afstemmingsvraag is een conceptueel vastgoedmodelopgesteld wat geoperationaliseerd is naar een concreet rekenmodel.
(Zorgmarkt nr. 9-2008)

Reageer op dit artikel