artikel

Maatschappelijke ondernemingsvormen voor de zorgsector

Zorgmanagement

ARTIKEL – Het beleid van de overheid is er op gericht om het ondernemerschap van zorgaanbieders te versterken. Dat wordt niet alleen gerealiseerd door de stelselherziening met onder andere de afschaffing van het bouw- en saneringsregime en de invoering van integrale prestatiebekostiging met een risicodragende zorg- en vastgoedexploitatie, maar ook door de voorgenomen introductie van een nieuwe ondernemingsvorm: de Maatschappelijke Onderneming (MO). In dit artikel zal de auteur kort ingaan op deze nieuwe rechtsvorm en daarna de belangrijkste organisatiestructuren schetsen die zorginstellingen reeds onder de bestaande regelgeving kunnen hanteren om juridisch vorm en inhoud te geven aan het maatschappelijk ondernemerschap.
(Zorgmarkt nr. 10-2008)

Reageer op dit artikel