artikel

Dynamiek noodzaakt ggz-instellingen tot differentiatie

Zorgmanagement

De dynamiek op de markt van geestelijke gezondheidszorg (ggz) is toegenomen. De veranderende rol van de zorgverzekeraar, de invoering van de diagnosebehandelcombinatie (DBC-)financiering en het grotere financiële risico van ggz-instellingen, leiden tot deze dynamiek. Versterking van de marktpositie en rendementsverbetering zijn nodig om met deze veranderingen om te kunnen gaan.
(Zorgmarkt nr. 3-2009)

Reageer op dit artikel