artikel

Kredietcrisis biedt vermogen zich te onderscheiden

Zorgmanagement

ARTIKEL – In de zomer van 2007 kwamen de eerste symptomen aan het licht van een crisis, die op dit moment een van de meest omvattende en wijdverbreide is. Als gevolg hiervan is in veel welvarende landen de economie in een recessie aan het raken of reeds geraakt, en is het voor kredietvragers bijzonder moeilijk leningen op te nemen tegen aannemelijke voorwaarden. Zorginstellingen krijgen tegen de achtergrond van de voortschrijdende marktwerking in de sector steeds duidelijker met de effecten te maken. Aan welke voorwaarden moeten zorginstellingen voldoen om hun investeringen gefinancierd te krijgen?
(Zorgmarkt nr. 1/2-2009)

Reageer op dit artikel