artikel

Langzaam maar zeker komen de gezondheidscentra er

Zorgmanagement

ARTIKEL – Toen Kobus Dijkhorst in 2004 zijn plannen voor Symphony Gezondheidscentra presenteerde, lag het ambitieniveau hoog. Hoewel het sindsdien niet zo hard is gegaan als hem toen voor ogen stond, zijn de eerste centra er inmiddels wel en zitten er verschillende in de afrondende ontwikkelfase. De oorspronkelijke doelstelling – een geïntegreerd eerstelijnszorgaanbod – staat nog volledig overeind.
(Zorgmarkt nr. 1/2-2009)

Reageer op dit artikel