artikel

Wie wil er nog zorgbestuurder zijn?

Zorgmanagement

ARTIKEL – Het wordt makkelijker om falende zorgbestuurders voor de rechter te slepen. Staatssecretaris Bussemaker zal de wet hiertoe aanpassen. Bestuurders van zorginstellingen die niet kunnen aantonen dat hun beleid gericht is op goede zorg kunnen ter verantwoording worden geroepen. De raad van toezicht van een zorgstelling en ook het College sanering zorginstellingen kunnen een rechtzaak aanspannen (Parool, 22 januari 2009). Wie wil er nog bestuurder zijn in de zorg? Tijd om te (ver)oordelen? Of tijd om vragen te stellen? Ronald Simons, algemeen directeur van FunktieMediair, gaat in op deze vragen.

Reageer op dit artikel