artikel

Evaluatie Zorgbrede Governancecode: Wat werkt?

Zorgmanagement

Sinds de invoering van de Zorgbrede Governancecode in 2006 (vanaf 1999 op vrijwillige basis) houdt 80 procent van de organisaties die bij de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn aangesloten zich aan deze afspraken. De afspraken zijn gemaakt om te komen tot een situatie waarin salariëring van hoger personeel binnen de perken blijft. Als hier vervolgens niet aan wordt voldaan,moet in het jaarverslag worden uitgelegd waarom ervan afgeweken is. Bureau Governance Support voerde in opdracht van de organisaties verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) een evaluatie uit van de code. De resultaten zijn te lezen in Evaluatie Zorgbrede Governancecode.
(Zorgmarkt nr. 4-2009)

Reageer op dit artikel