artikel

Gezonde gastvrijheid

Zorgmanagement

Gastvrijheid, ook wel hospitality genoemd, staat enorm in de belangstelling. Aangejaagd door met name de langzame maar gestage liberalisering van de zorgmarkt, werken steeds meer zorginstellingen aan een strategie om zichzelf als klantgericht te positioneren, en zo de bewust kiezende zorgconsument naar zich toe te lokken.
(Zorgmarkt 2009-nr. 9)

Reageer op dit artikel