artikel

De Autoriteit: Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, KNMG

Zorgmanagement

Het rapport-Lemstra ‘En waar was de patiënt…?’ over de falende neuroloog in het ziekenhuis van Enschede heeft hij met plaatsvervangende schaamte gelezen. Een uitzonderlijk incident, dat wel, maar de imagoschade voor de sector is er niet minder om, vindt A. (Arie) Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter van de artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). ‘Het moet gauw afgelopen zijn met de vrijblijvende verdeling van verantwoordelijkheden tussen specialisten en bestuurders en het afschermen van de eigen domeinen.’
(Zorgmarkt 2009-nr. 10)

Reageer op dit artikel